บทความใหม่

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เวลาโดนหมอสั่งเลิก หรือสั่งงด จะมีประโยคว่าอย่างไร

แน่นอนว่าเวลาที่เราไปหาหมอนั้น เราจะต้องโดนคำสั่งต่าง ๆ จากหมอ หรือเป็นการขอให้เราเลิก หรืองด...

/* ]]> */