Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

vocabulary

img
Gerund ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ing เหมือน Present participle นั่นเอง แต่ทำหน้าที่เป็นคำนาม ดังนั้น อาจจะเป็น ประธาน กรรม Complement หรือตามหลังบุพบทได้ดังในตัวอย่างต่อไปนี้ Walking is good for you.  การเดินเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ (ประธาน) I do not like walking.ฉันไม่ชอบ(การ)เดิน สำหรับการใช้เป็นกรรมของบุพบทก็มีตัวอย่างอยู่แล้วข้างต้น แต่สำหรับการใช้เป็น complement  Gerund ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค (Complement) โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะตามหลัง verb to be  เช่น The knowledge is learning something everyday.ความรู้คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆทุกวัน Her mistake is going out with him.ความผิดพลาดของเจ้าหล่อนก็คือการออกไปกับเขา นอกจากนี้ Gerund ยังอาจจะใช้ผสมกับคำนามอื่นๆ เพื่อทำให้เกิดความหมายใหม่ขึ้น เช่น เอา  […]
img
ในวงสนทนาแน่นอนว่าเราก็มักจะมีเรื่องราวมากมายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง เรื่องดราม่าของเหล่าบรรดาศิลปินหรือว่าคนมีชื่อเสียง เรื่องการแข่งขันเกมกีฬา รวมไปถึงเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แน่นอนว่าเมื่อมีเรื่องมาให้พูดคุยแบบนี้แล้วบางครั้งเราก็อยากที่จะรู้ว่าบุคคลที่สนทนาอยู่กับเราตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวต่างๆที่เราได้พูดคุยกัน ซึ่งบางครั้งคุณก็อาจจะบอกความคิดของคุณให้กับเขารู้ แล้วถ้ากรณีที่เราอย่าบอกว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เราจะถามเขาเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไร  ถ้าพูดถึงในกรณีที่เราถามคู่สนทนาของเราว่าคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ในภาษาอังกฤษนั้นจะใช้คำว่า  What หรือ How โดยจะใช้คู่กับสำนวน think of หรือ think about ดังตัวอย่างต่อไปนี้  What do you think of …?คุณคิดกับ…อย่างไร? How do you think of … ?คุณคิดกับ…อย่างไร? What do you think about…?คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง…? How do you think about…?คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง…? What do you think of your friend?วอท ดู ยู ธิงคฺ ออฟว ยัวรฺ […]
img
Numeral Adjective เป็นคุณศัพท์บ่งบอกถึงจำนวน ใช้ประกอบคำนามที่บอกถึงสิ่งที่นับได้ คือ Indefinite Numeral ซึ่งเป็นคุณศัพท์ที่ไม่บ่งบอกจำนวนที่แน่นอนเช่น several many หลาย all ทั้งหมด some any บ้าง few น้อย เล็กน้อย There are many boys in the room.มีเด็กชายหลายคนอยู่ในห้อง There are several cats in the garden.มีแมวหลายตัวอยู่ในสวน  All dogs can bark.สุนัขทั้งหมดเห่าเป็น คำว่า some ใช้ในประโยคบอกเล่า คำว่า any ใช้ในประโยคอื่น ๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามที่กล่าวมาแล้ว และอาจจะแปลว่า “ใคร ๆ” “อะไร” ฯลฯ Any man can come in […]
img
เวลาที่มีผู้คนเข้ามาขอโทษเรานั้นถ้าเราไม่รู้สึกโกรธหรือโมโหอะไรโดยปกติคนไทยเราก็มักจะใช้คำว่าไม่เป็นไรซึ่งในภาษาไทยเราสามารถใช้คำว่าไม่เป็นไรทั้งการที่เราได้รับคำขอบคุณและคำขอโทษ แต่ในภาษาอังกฤษนั้นหากเราต้องการจะตอบว่าไม่เป็นไร สำหรับการขอบคุณก็ใช้อย่างหนึ่งสำหรับการขอโทษก็ใช้อีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องระวังให้ดีและสำนวนที่เราจะแนะนำให้ได้รู้จักกันในวันนี้ใช้สำหรับในการตอบรับคำขอโทษ ไม่เป็นไร It’s okay.อิทซฺ โอ’เคNever mind.เนฟ’เวอร์ ไมนฺดฺIt’s mot a big deal.อิทซฺ นอท อะ บิก ดีล I’m sorry for turning off the light.ไอมฺ ซอ’รี่ ฟอร์ เทิร์น’นิง ออฟ เธอะ ไลทฺขอโทษที่ปิดไฟค่ะI don’t know that you were here.ไอ ดิด’ดันทฺ โน แธท ยู เวอร์ เฮียร์ฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ในนี้It’s okay.อิทซฺ โอ’เคไม่เป็นไรครับExcuse me.อิคซฺคิวซ’ มีขอโทษนะคะOh, you’re on the phone. I’m so sorry.โอ, ยัวร์ ออน […]
1 2 44
This div height required for the sticky sidebar