ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาที่ต้องการกรรม หรือ transitive verbs

Sine
Written by Sine

กริยาที่ต้องการกรรม หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า transitive verbs คือ กริยาแสดงการกระทำที่ความหมายไม่สมบูรณ์ในตัว ต้องมีบุคคลที่สองหรือสาม หรือสิ่งของที่มาทำหน้าที่กรรมของการกระทำนั้น ไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจความหมายได้อย่างชัดแจ้ง เช่น กิน (กินอะไร), รัก (รักใคร), ชอบ (ชอบใคร ชอบอะไร)

เช่น

About the author

Sine

Sine