ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาที่ไม่ต้องการกรรม หรือ Intransitive verbs

Written by Sine

กริยาที่ไม่ต้องการกรรม หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Intransitive verbs คือ กริยาแสดงการกระทำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว ไม่ต้องมีบุคคลที่สอง หรือสาม หรือสิ่งของที่มาทำหน้าที่กรมมของการกระทำนั้น ก็เข้าใจ ฟังรู้เรื่อง เช่น เดิน, วิ่ง, ยืน, นั่ง, นอน, เต้น

เช่น

 

About the author

Sine