เรื่องอื่นๆ

กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ และ Verb to be

Written by Sine

กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ หรอ Irregular Verb บอกเลยว่าในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายตัวมากมาย แต่ที่เราอยากจะมาแนะนำให้รู้จัก และเป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ ที่มีการใช้บ่อยมาก นั้นก็คือ be กับ have ที่ว่าไม่เดินตามกฎ

กฎที่เราพูดกันนั้น ก็คือ เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ กริยาทุกตัวจะตามด้วย -s แต่ถ้าเป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ เราจะไม่เติม -s แบบปกติ แต่เราจะทำการเปลี่ยนรูปแทน

เช่น

The boy is เด็กผู้ชายเป็น

The boy has เด็กผู้ชายมี

(is และ has เป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎของ be กับ have ซึ่งถ้าเป็นเอกพจน์ ก็จะไม่ใช้ bes และ haves แต่จะใช้ is กับ has แทน)

The boys are เด็กผู้ชายหลายคนเป็น

The boys have เด็กผู้ชายหลายคนมี

(เช่นเดียวกับ ถ้าประธาน เป็น พหูพจน์ be กับ have ก็จะเป็น are กับ have)

กริยา Verb to be คือ ก็คือ be นั่นแหละ ซึ่งก็มีความหมายว่า เป็น อยู่ คือ

1 แปลว่า เป็น, คือ ถ้าสิ่งที่ตามหลังคือคำนาม เช่น

A dog is an animal. สุนัขเป็นสัตว์

2 แปลว่า อยู่ ถ้าสิ่งที่ตามหลังคือ วลีบุพบท เช่น

A girl is in the room. เด็กผู้หญิงอยู่ในห้อง

แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ที่ Verb to be ตามด้วยคุณศัพท์ ในภาษาไทย ก็ไม่จำเป็นต้องแปล เช่น

The boy is fat. เด็กผู้ชายคนนั้นอ้วน

The girl is tall. เด็กผู้หญิงคนนั้นสูง

หรือถ้าข้างหน้าคำคุณศัพท์ จะมีกริยาวิเศษณ์ขยายอยู่ด้วย ก็ไม่ต้องแปลเช่นกัน เช่น

The boy is very fat. เด็กผู้ชายคนนั้นอ้วนมาก

About the author

Sine