ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

กริยาบางตัวที่ต้องใช้คู่กับ gerunds เสมอ

Sine
Written by Sine

กริยาเหล่านี้ ถ้าจะต้องใช้ร่วมกับ non-finite verbs จะต้องใช้ในรูปของ gerunds เสมอ

1. กริยาที่บอกความรู้สึก ชอบ(like) ไม่ชอบ(dislike) สนุกกับ,เพลิดเพลินกับ (enjoy) รัก(love) เกลียด(hate) สนใจ(care) อดทน(stand, bare)

I like colling coins.

ฉันชอบสะสมเหรียญ

She dislikes playing outdoor sports.

เธอไม่ชอบการเล่นกีฬากลางแจ้ง

2. ตามหลังกริยาที่ลงท้ายด้วย preposition เช่น in, on, at, of ฯลฯ ต้องตามด้วย gerunds เสมอ

I am interested in skiing.

ฉันรู้สึกสนใจในการเล่นสกี

Kate is good at playing the violin.

เคทเก่งในการเล่นไวโอลิน

3. กริยาเหล่านี้ต้องตามด้วย gerunds ต้องอาศัยการจดจำเอา ใช้บ่อย ๆ จะจำได้เอง

admin   ยอมรับ

avoid    หลีกเลี่ยง

advise  แนะนำ

finish   ทำให้เสร็จ, ทำให้จบ

involve  เกี่ยวข้อง

keep       รักษา

mind     สนใจ

stop     หยุด

permit   อนุญต, อนุมัติ

suggest  แนะนำ

About the author

Sine

Sine

%d bloggers like this:
/* ]]> */