เรื่องอื่นๆ

กริยา Verb to have มีความหมายว่า “มี”

Written by Sine

กริยา Verb to have มีความหมายว่า “มี” แต่ต้องมีเจ้าของ โดยที่มีการแสดงอย่างชัดเจนว่า ใครมี เช่น

John has a pen. จอห์นมีปากกาด้ามหนึ่ง

The boys have parents. เด็กชายเหล่านั้นมีบิดามารดา

คำนามที่ตามหลัง Verb to have จะทำหน้าที่เป็นกรรม เพราะว่า have นั้น เป็น สกรรมกริยา

ถ้าเราต้องการจะพูดว่า “มี” โดยไม่เอ่ยถึงว่าใครมี เช่น “มี” สุนัขตัวหนึ่งอยู่ในสวน เช่นนี้ เราจำเป็นจะต้อง ใช้วลีว่า There is เมื่อคำนามที่ตามานั้น เป็นเอกพจน์ และ ใช้ There are เมื่อคำนามที่ตามมานั้น เป็นพหูพจน์ เช่น

There is a cat in the box. มีแมวตัวหนึ่งอยู่ในกล่อง

There are many fish in the aquarium. ปลาหลายตัวอยู่ในตู้

About the author

Sine