บทสนทนาภาษาอังกฤษ

กลัว อังกฤษจะใช้คำว่าอย่างไร 

Written by Sine

เรามั่นใจว่าอาการกลัวสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการกลัวขั้นระดับพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการกลัวความมืดการกลัวที่แคบการกลัวความสูงหรือแม้แต่การกลัวผี แล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกกลัวเกิดขึ้น เราจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรได้บ้าง

คำศัพท์คำว่ากลัวในภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกันหลายคำมากๆ แต่คำที่มักจะใช้บ่อยก็เช่น  afraid scared เป็นต้น เรามีวิธีพูดว่าฉันกลัวในวิธีต่างๆกันดังนี้

 I’m afraid…
ไอมฺ อะเฟรด’…

 I’m afraid of +  การกระทำที่กลัว (กริยาเติม ing)
ไอมฺ อะเฟรด’ ออฟว…
ฉันกลัวการ…

I’m afraid of +  สิ่งที่กลัว(คำนาม)
ไอมฺ อะเฟรด’ ออฟว…
ฉันกลัว…

I’m afraid to +  สิ่งที่กลัวว่าจะต้องไปทำ (คำกริยา)
ไอมฺ อะเฟรด’ ทู…
ฉันกลัวที่จะ…

I’m afraid of being alone.
ไอมฺ อะเฟรด’ ออฟว บี’อิง อะโลน’
ฉันกลัวที่จะอยู่คนเดียว

I’m afraid of the dark.
ไอมฺ อะเฟรด’ ออฟว เธอะ ดาร์ค
ฉันกลัวความมืด 

I’m afraid of snakes.
ไอมฺ อะเฟรด’ ออฟว สเนคซฺ
ฉันกลัวงู

I’m afraid to die.
ไอมฺ อะเฟรด’ ทู ได
ฉันกลัวตาย 

I’m scared…
ไอมฺ สแคร์ด 

I’m scared of + การกระทำที่กลัว (กริยาเติม ing)
ไอมฺ สแคร์ด ออฟว…
ฉันกลัวการ…

I’m scared of + สิ่งที่กลัว(คำนาม)
ไอมฺ สแคร์ด ออฟว…
ฉันกลัว…

I’m scared of driving.
ไอมฺ สแคร์ด ออฟว ไดรฟฺ’วิง
ฉันกลัวการขับรถ

I’m scared of ghosts.
ไอมฺ สแคร์ด ออฟว โกสทฺซ.
ฉันกลัวผี 

I’m scared by +  การกระทำที่กลัว (กริยาเติม ing)
ไอมฺ สแคร์ด บาย…
ฉันกลัวการ…

I’m scared by + สิ่งที่กลัว(คำนาม)
ไอมฺ สแคร์ด บาย…
ฉันกลัว…

I’m scared by falling in love again.
ไอมฺ สแคร์ด บาย ฟอล’ลิง อิ ลัฟว อะเกน’
ฉันกลัวการต้องตกหลุมรักอีกครั้ง 

I’m scared by silence.
ไอมฺ สแคร์ด บาย ไซ’เลินซฺ
ฉันกลัวความเงียบ

I’m scared to + สิ่งที่กลัวว่าจะต้องไปทำ (คำกริยา)
ไอมฺ สแคร์ด ทู…
ฉันกลัวที่จะ…

I’m scared to leave you.
ไอมฺ สแคร์ด ทู ลีฟว ยู
ฉันกลัวที่จะต้องจากคุณไป 

About the author

Sine