บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การกล่าวทักทาย ใช้พูดกับทุกคน

Written by Sine

ในชีวิตประจจำวัน เราจำเป็นต้องมีการกล่าวทักทาย เหมือนในภาษาไทย ที่เราใช้พูดสวัสดี ซึ่งถือว่าสุภาพและปลอดภัยที่จะใช้พูดกับทุกคน ทุกอายุ ทุกวัน แต่ในภาษาอังกฤษนั้น ก็มีการกล่าวสวัสดีเช่นกัน เพียงแต่ของภาษาอังกฤษเขามีแบ่งตามช่วงเวลา

หรือถ้าเรารู้จักชืื่ออีกฝ่าย จะใส่ชื่อตามหลังไปด้วยก็ได้

ถ้าคนไทยใช้คำว่า Khun (คุณ) ได้เลย

ถ้าผู้ชายใช้ Mr. (Mister)

ผู้หญิงแต่งงานแล้ว หรือยังไม่แต่งก็ตามใช้ Ms.

About the author

Sine