บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การจ่ายเงิน การคืนของและการร้องเรียน ใช้ภาษาอังกฤษอย่างไร

Written by Sine

การจ่ายเงิน


Are you in the queue? คุณเข้าคิวอยู่หรือเปล่า
Next, please! คนต่อไปเชิญค่ะ/ครับ!
Do you take credit cards? คุณรับบัตรเครดิตไหม
I’ll pay in cash ฉันจะจ่ายเป็นเงินสด
I’ll pay by card ฉันจะจ่ายด้วยบัตร
Could I have a receipt, please? ขอใบเสร็จรับเงินด้วยค่ะ/ครับ
Would you be able to gift wrap it for me? ช่วยห่อเป็นของขวัญให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you like a bag? ต้องการถุงไหม

การคืนของและการร้องเรียน


I’d like to return this ฉันอยากจะคืนของชิ้นนี้
I’d like to change this for a different size ฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นขนาดอื่น
It doesn’t work มันไม่ทำงาน
It doesn’t fit ขนาดไม่เหมาะ
Could I have a refund? ขอเงินคืนได้ไหม
Have you got the receipt? คุณมีใบเสร็จรับเงินมาหรือเปล่า
Could I speak to the manager? ขอฉันคุยกับผู้จัดการหน่อยได้ไหม

About the author

Sine