เรื่องอื่นๆ

การซื้อขาย ก็จำเป็นกับชีวิตประจำวัน

Written by Sine

แน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้น เรื่องราวที่เกี่ยวกับการซื้อขาย คงเป็นเรื่องที่เราเจอกับบ่อยมากแน่ ๆ ดังนั้น การสอบถามราคาจึงสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขาย ซึ่งถ้าคุณไปตลาดหรือตามห้างสรรพสินค้า และอยากได้สินค้านั้นจริง ๆ คุณก็สามารถ ถามคำถามเกี่ยวกับราคาได้ ด้วยประโยค 4 ประโยคนี้

How much? (เฮา มัชฺ)

How much is it? ( เฮา มัชฺ อิซ อิท)

How much does it cost? ( เฮา มัชฺ ดาซ อิท คอสทฺ)

What is the price? (วอทซฺ เธอะ ไพรซฺ)

แน่นอนว่า การซื้อขายบางครั้ง เมื่ออยากได้มาก ๆ แต่ว่าราคาดูไม่สมเหตุสมผล หรืออยากได้ราคาที่เราพอสู้ไหว โดยปกติแล้ว ก็จะขอลดราคา ซึ่งแน่นอนว่า ภาษาอังกฤษ เขาก็มีเหมือนกัน ซึ่งประโยคที่ขอเพื่อใช้ลดราคานั้น มีด้วยกัน 3 แบบ คือ

Can you give me a discount?

(แคน ยู กิฟว มี อะ ดิส’เคาทฺ)

Can you lower the price?

(แคน ยู โล’เออร์ เธอะ ไพรซฺ)

Can you give me a special price?

(แคน ยู กิฟว มี อะ สเป’เชิล ไพรซฺ)

About the author

Sine