บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การนัดพบ โดยการบอกสถานที่ และการตอบรับ ภาษาอังกฤษ

Written by Sine

แน่นอนว่า นอกจะนัดเจอว่าอะไรยังไงแล้ว เราต้องมีการแจ้ง เวลา และสถานที่ อีกด้วย เพื่อความชัดเจนในการนัดเจอ นอกจานี้แล้ว หากเราต้องการแจ้งด้วยว่า จะมาสาย ช้า หรือเกิดเหตุอย่างไร เราก็ต้องแจ้งด้วย ดังนั้น เราจึงนำข้อความที่จำเป็นมาให้คุณได้นำไปใช้กัน

การจัดการเวลา และสถานที่

What time shall we meet? เราควรจะพบกันตอนกี่โมง
Let’s meet at … พบกันตอน…
eight o’clock แปดโมง
Where would you like to meet? เจอกันที่ไหนดี
I’ll see you … at ten o’clock เจอกัน…ตอนสี่ทุ่ม
in the pub ในผับ
at the cinema ที่โรงภาพยนต์
I’ll meet you there ฉันจะไปพบคุณที่นั่น
See you there! แล้วเจอกันที่นั่น!
Let me know if you can make it บอกฉันด้วยถ้าคุณมาได้
I’ll call you later ฉันจะโทรหาคุณภายหลัง
What’s your address? ขอทราบที่อยู่คุณหน่อย

การพบปะกัน

I’m running a little late ฉันมาช้าไปหน่อย
I’ll be there in … minutes ฉันจะไปถึงที่นั่นในอีก…นาที
five ห้า
ten สิบ
fifteen สิบห้า
Have you been here long? คุณมานานแล้วหรือ
Have you been waiting long? คุณรอนานแล้วหรือ

About the author

Sine