บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การนัดหมาย หรือ Appointments ต้องใช้ประโยคใด

Written by Sine

แน่นอนว่า การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการทำงานนั้น สิ่งที่สำคัญคือ การนัดหมาย ซึ่งบอกเลยว่า เป้นจำเป้นและสำคัญ อย่างมาก ดังนั้น สิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ คือ ตัวอย่างประโยคต่าง ๆ ที่จะใช้ในการนัดหมาย เพื่อให้ทุกคนได้นำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น การนัดหมาย การตอบรับหรือการปฎิเสธ ไม่ดูเลยว่า มีประโยคไหน น่าใช้กันบ้าง

Are you free tomorrow?   แปลว่า คุณว่างมั้ยในวันพรุ่งนี้

I’m free tomorrow. ฉันว่าง

I’m sorry. I’m not free tomorrow. ขอโทษค่ะ พรุ่งนี้ฉันไม่ว่าง

Would Sunday be convenient for you?      วันอาทิตย์คุณสะดวกหรือเปล่า

That will be convenient for me. ฉันสะดวกค่ะ

When will it be convenient for you?      คุณสะดวกเวลาไหน

How about 11 a.m.?    เวลาประมาณ 11 โมงดีมั้ย

Anytime you like   เวลาไหนก็ได้แล้วแต่คุณสะดวก

Do you mind if I postpone the appoinment?  คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเลื่อนนัด

Could you make it another time?       คุณช่วยเลื่อนเวลาอื่นได้มั้ย

Can we change the appiontment to next Monday?  เราสามารถเปลี่ยนนัดเป็นวันจันทร์หน้าได้มั้ย

Where will we meet?  เราจะเจอกันที่ไหนดี

Can we meet at 11 a.m.?  เราเจอกันตอน 10 โมงดีมั้ย

Would you like to have dinner with me tonight?

คุณอยากจะทานอาหารเย็นกับฉันมั้ยคืนนี้

Yes, of course  ได้แน่นอน

I’m afraid not.  ฉันเกรงว่าคงไม่ได้

I’m sorry. I can’t manage that. ฉันขอโทษ ฉันไม่ว่าง

I’m sorry to cancel this appointment. ฉันเสียใจจริง ๆ ที่จะต้องขอยกเลิกนัดครั้งนี้

About the author

Sine