ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การบอกปริมาณด้วย Quantifiers

Written by Sine

การบอกจำนวนหรือปริมาณของสิ่งของ คน สัตว์ หรือคำนามใดๆ ก็ตาม ถ้าเรารู้จำนวนแน่นอน 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เราก็บกด้วยตัวเลขตามด้วยหน่วยได้เลย เช่น ผุ้หญิง 5 คน, น้ำมัน 3 ลิตร, ห้อง 10 ห้อง เป็นต้น

แต่ถ้าหากไม่รู้จำนวนที่แน่นอน นับลำบาก หรือจะบอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้ทั้งหลาย ในภาษาไทยเรานั้นมักจะใช้คำจำพวกนี้เข้ามาช่วยในการบอกปริมาณที่ไม่เป๊ะ เช่น มีน้ำอยู่บ้าง, คนจำนวนมาก, เหลืออยู่นิดหน่อย

คำว่า มีอยู่บ้าง, มาก, นิดหน่อย ฯลฯ ภาษาอังกฤษก็มีช้กันอยู่นะ ซึ่งเราเรียกคำที่ใช้บอกปริมาณหรือจำนวนแบบไม่เป๊ะนี้ว่า quantifiers ตัวอย่างเช่น

About the author

Sine