บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การยอมรับผิด ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ง่าย

Written by Sine

Expressing admittance คือ การแสดงการยอมรับ อาจจะเป็นการยอมรับความผิด ข้อผิดพลาด ยอมรับที่จะแก้ไขปรับปรุง หรืออาจจะเป็นการยอมรับสิ่งที่ผู้อื่นพูดถึงในแง่บวกก็ได้

ในการที่จะพูดว่าเราเองเป็นผู้กระทำสิ่งนั้น ๆ มีหลายประโยคที่ใช้กันทั่วไป

ตัวอย่าง

• It’s me.
ผมเอง

• That’s my fault.
เป็นความผิดของผมเอง

• That was me.
ฉันทำเอง

• It’s my mistake.
มันเป็นความผิดของฉันเอง

• I’m wrong.
ผมทำผิดเอง

• I did.
ผมเอง

• That’s my mistake.
เป็นความผิดของผมเอง

ตัวอย่างประโยคในการตอบรับเมื่อผู้อื่นให้คำแนะนำเรา หรือคำชม

ตัวอย่าง

• Thank you so much. I’ll keep on doing this.
ขอบคุณมาก ๆ ผมจะทำต่อไปเรื่อย ๆ ครับ

• Thank you very much. I’ll keep on doing.
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ฉันจะทำให้ดีต่อไป

ในกรณีที่ผู้อื่นช่วยบอกในสิ่งที่ถูกให้เรา เราควรขอบคุณและยอมรับที่แก้ไขในสิ่งนั้น

ตัวอย่าง

• Thank you very much for correcting me.
ขอบคุณมากที่ช่วยแก้ไขให้ผม

• I’m really thankful that you help me notice this failure.
ขอบคุณจริง ๆ ที่ช่วยบอกจุดที่ผิดให้ผมครับ

• Thank you for correcting me. I’ll do it right away.
ขอบคุณที่ช่วยแก้ให้ผมครับ ผมจะทำมันเดี๋ยวนี้เลย

• Thank you for rectifying me. I’ll improve this.
ขอบคุณที่ช่วยแก้ไขให้นะ ฉันจะปรับปรุงมันให้ดีขึ้น

และในกรณีที่เราถูกตำหนิ หรือกระทำการสิ่งใดที่เป็นความผิด เราควรแสดงความเสียใจอย่างจริงใจ ด้วยการขอโทษ และยอมรับในสิ่งที่ผิดนั้น ตามด้วยการรับปากที่จะปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่ผิดนั้นให้ดีขึ้น มีหลายประโยคที่สามารถใช้เมื่อรู้สึกเสียใจและยอมรับผิด

ตัวอย่าง

• I confess to this failure.
ผมยอมรับความล้มเหลวนี้ครับ

• I admit to this mistaken project.
ฉันยอมรับผิดในโครงการที่ผิดพลาดนี้เองค่ะ

• I’m very sorry. I will not do it again.
ผมขอโทษจริง ๆ ผมจะไม่ทำแบบนี้อีก

• I’m sorry for my mistake.
ผมขอโทษสำหรับความผิดพลาดครั้งนี้ครับ

• I’m very sorry. I’ll improve.
ฉันขอโทษจริง ๆ ฉันจะปรับปรุงค่ะ

• I’m so sorry. I’ll figure out it.
ผมขอโทษอย่างมากครับ ผมจะแก้ไขให้ครับ

• I’m sorry. I’ll fix it.
ฉันขอโทษ เดี๋ยวซ่อมให้นะ

• I do sorry. I’ll revise this.
ผมขอโทษจริง ๆ ผมจะทบทวนใหม่

• I’ll rectify this immediately.
ผมจะแก้ไขทันทีครับ

• I’ll correct it at once
ผมจะแก้ให้ถูกเดี๋ยวนี้ครับ.

• I’m very sorry. I’ll repair this door.
ผมขอโทษ ผมจะซ่อมประตูให้นะ

• I’ll check and will not let it happen again.
ผมจะตรวจสอบและจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับ

• I’ll fix it immediately.
ฉันจะแก้ไขให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะ

About the author

Sine