บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การยืนยันว่าจะไม่ทำผิดอีก หลังการขอโทษ

Written by Sine

เวลาที่เราทำผิดแล้ว แน่นอนว่าสิ่งที่เราควรจะทำหลังจากนั้นก็คือการขอโทษ ผู้กองขอโทษนะภาษาอังกฤษนั้นก็มีไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นการขอโทษอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเราสามารถใช้  I am sorry. หรือ sorry. แต่ถ้าเป็นในกรณีที่เป็นทางการ เราควรใช้ I apologize. หรือ I apologize for… แต่ถึงยังไงเพียงการขอโทษก็อาจจะยังไม่ได้ยืนยันว่าเรารู้สึกผิดจริงๆ ดังนั้นในภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ในภาษาไทยเองก็จะมีการใช้คำว่า จะไม่ทำอีกแล้ว ซึ่งสำหรับภาษาอังกฤษแล้วนั้น เรามีประโยคที่มีความหมายเดียวกัน ดังนี้

I won’t do this again.

ไอ โวนทฺ ดู ธิส อะเกน’

ฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้ว

I’ll never do this again.

ไอล์ เนฟ’เวอร์ ดู ธิส อะเกน’

ฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกเด็ดขาด

I’ll never let it happen again.

ไอล์ เนฟ’เวอร์ เลท อิท แฮพ’เพิน อะเกน’

ฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด

It won’t happen again.

อิท โวนท แฮพ’เพิน อะเกน

มันจะไม่เกิดขึ้นอีก

I’m sorry for breaking the promise.

ไอม ซอ’รี่ ฟอร์ เบรค’คิง เธอะ พรอม’มิส

ฉันขอโทษที่ผิดสัญญา

I won’t do this again.

ไอ โวนทฺ ดู ธิส อะเกน

ฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้ว

Sorry for being late.

ซอ’รี่ ฟอร์ บี’อิง เลท

ขอโทษที่สายนะคะ

I’ll never do this again.

ไอล์ เนฟ’เวอร์ ดู ธิท อะเกน

ฉันจะไม่มาสายอีกแล้วค่ะ

We apologize for the miscommunication.

วี อะพอล’โลไจซ ฟอร์ เธอะ มีสคะมิวนิเค’ชัน

เราขออภัยในความผิดพลาดทางการสื่อสาร

It won’t happen again.

อิท โวนทฺ แฮพ’เพิน อะเกน

มันจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ

About the author

Sine