บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การสั่งอาหาร และ การอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหาร ภาษาอังกฤษ

Written by Sine

ในการรับประทานอาหารนั้น แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะสามารถกินได้ หรือทานได้ หรือ เราอยากกินอะไรไม่อยากกินอะไร ดังนั้น ข้อความเหล่านี้ จะสามารถช่วยคุณให้สะดวกในการสั่งอาหาร

Could I see the menu, please? ขอดูเมนูหน่อยครับ/ค่ะ
Could I see the wine list, please? ขอดูรายการไวน์หน่อยได้ไหมครับ/คะ
Can I get you any drinks? ดื่มอะไรดีครับ/คะ
Are you ready to order? คุณพร้อมสั่งอาหารหรือยังครับ/คะ
Do you have any specials? มีอาหารพิเศษอะไรบ้างไหม
What’s the soup of the day? วันนี้มีซุปอะไร
What do you recommend? คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
What’s this dish? จานนี้คืออะไร
I’m on a diet ฉันกำลังลดน้ำหนัก
I’m allergic to … ฉันแพ้…
wheat ข้าวสาลี
dairy products ผลิตภัณฑ์จากนม


I’m severely allergic to … ฉันแพ้…อย่างรุนแรง
nuts ถั่ว
shellfish สัตว์น้ำที่มีเปลือก
I’m a vegetarian ฉันทานอาหารมังสวิรัติ
I don’t eat … ฉันไม่ทาน…
meat เนื้อ
pork เนื้อหมู
I’ll have the … ฉันขอ…
chicken breast อกไก่
roast beef เนื้ออบ
pasta พาสต้า
I’ll take this ฉันเอาจานนี้


I’m sorry, we’re out of that ขอโทษครับ/ค่ะ ของหมด
For my starter I’ll have the soup, and for my main course the steak ฉันขอเริ่มด้วยซุป และขอสเต็กเป็นจานหลัก
How would you like your steak? คุณต้องการสเต็กแบบไหน
Rare ไม่สุก
Medium-rare กึ่งสุกกึ่งดิบ
Medium สุกปานกลาง
Well done สุก
Is that all? แค่นี้ใช่ไหมครับ/คะ
Would you like anything else? ต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมครับ/คะ
Nothing else, thank you ไม่ครับ/ค่ะ ขอบคุณ
We’re in a hurry พวกเรากำลังรีบ
How long will it take? อีกนานไหม
It’ll take about twenty minutes อีกประมาณยี่สิบนาที

About the author

Sine