บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การหวัดดี (ที่ใช้พูดกับคนสนิท)

Written by Sine

คราวนี้ถ้าเป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักดีอยู่แล้วบ้าง จะทักทายเหมือนอารมณ์ประมาณว่า หวัดดี แบบบ้านเรา จะพูดได้หลายอย่างมาก เลืกใช้ได้ ตาานี้

เช่นกัน ถ้ารู้จักชื่อจะใส่ชื่อเขาตอท้ายก็ได้

ส่วนคนรับ ถ้ามีคนทักเราแบบนี้ เราก็ต้องตอบแบบเดียวกันไปได้เลย

About the author

Sine