บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การเลือกสินค้า ในภาษาอังกฤษ

Written by Sine

การเลือกสินค้า
Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหม
I’m just browsing, thanks ฉันแค่ดูเฉยๆ ขอบคุณค่ะ/ครับ
How much is this? ชิ้นนี้เท่าไร
How much are these? พวกนี้ราคาเท่าไหร่
How much does this cost? ราคาเท่าไหร่
How much is that … in the window? …ในตู้โชว์นั้นราคาเท่าไร
lamp โคมไฟ
That’s cheap ราคาถูก
That’s good value คุ้มค่า
That’s expensive ราคาแพง
Do you sell …? คุณมี…ขายไหม
stamps แสตมป์


Do you have any …? คุณมี…ไหม
postcards ไปรษณียบัตร
Sorry, we don’t sell them ขอโทษค่ะ/ครับ เราไม่ขายของพวกนั้น
Sorry, we don’t have any left ขอโทษค่ะ/ครับ เราไม่มีของเหลือเลย
I’m looking for … ฉันกำลังมอง…
the shampoo ยาสระผม
a birthday card บัตรอวยพรวันเกิด
Could you tell me where the … is? บอกหน่อยได้ไหมว่า…อยู่ตรงไหน
washing up liquid ของเหลวสำหรับชำระล้าง
Where can I find the …? ฉันจะหา…ได้จากที่ไหน
toothpaste ยาสีฟัน


Have you got anything cheaper? มีที่ถูกกว่านี้ไหม
It’s not what I’m looking for ไม่ใช่ที่ฉันกำลังหาอยู่
Do you have this item in stock? คุณมีสิ่งนี้ในสต็อกไหม
Do you know anywhere else I could try? คุณรู้ไหมว่ามีที่อื่นที่ฉันจะลองดูได้ไหม
Does it come with a guarantee? มีรับประกันไหม
It comes with a one year guarantee รับประกัน 1 ปี
Do you deliver? คุณมีบริการส่งไหม
I’ll take it ฉันเอาอันนี้
I’ll take this ฉันเอาอันนี้
Anything else? คุณต้องการอะไรอีกไหม
Would you like anything else? คุณต้องการอะไรอีกไหม

About the author

Sine