Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

การแสดงความเป็นเจ้าของ ในภาษาอังกฤษ

/
/
/
160 Views

การแสดงความเป็นเจ้าของนั้น เป็นการที่เราจะบอกว่า ของสิ่งนั้นเป้นของใคร ใครเป็นเจ้าของ แต่ในภาษาอังกฤษแล้ว การแสดงเจ้าของมันจำเป็นต้องใช้ สอง แบบ

ซึ่งถ้าหากว่า สิ่งของชิ้นนั้น เป็นของคน หรือ เป็นของสัตว์ หรือของสิ่งที่มีชีวิต ก็ให้ใช้ ‘s (Apostrophe s) ตามหลังคำนามนั้น เช่น

John’s ring. แหวนของจอห์น

The cat’s tail. หางของแมว

แต่ถ้าเป็นสิ่งของหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต ให้ใช้ บุพบท of คั่น เช่น

The leg of the table. ขาของโต๊ะ

คำนามที่ตามหลังบุพบท of นี้เป็นสิ่งที่เป้นเจ้าของ

การแสดงความเป็นเจ้าของของสรรพนาม ต้องแปลงรูปสรรพนาม โดยใช้เติมเข้าไปที่หน้าคำนาม โดยไม่ต้องใช้ Article นำ

Myของฉันmy homeบ้านของฉัน
yourของคุณyour catแมวของคุณ
herของเธอher hairผมของเธอ
hisของเขาhis carรถของเขา
ourของเราour bagกระเป๋าของเรา
itsของมันits earหูของมัน
theirของพวกเขาtheir phoneโทรศัพท์ของพวกเขา
This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: