Advertisements
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การแสดงความเป็นเจ้าของ

Sine
Written by Sine

ปกติแล้วในภาาาไทย เวลาเราจะบอกว่า อะไรเป็นของเรา ก็ใส่คำว่า ของ… ต่อท้ายคำนาม เช่น บ้านของฉัน, รถของเขา, แมวของเคท ฯลฯ

ส่วนในภาษาอังกฤษการแสดงความเป็นเจ้าของ ก็คล้ายๆ กันกับภาษาไทยเราคือ ใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ โดยการวาง possessive adjective ไปวางไว้หน้าสิ่งของ เพื่อบอกว่าเป็นของใคร

ซึ่ง possessive adjective มีดังนี้

my          ของฉัน

your        ของคุณ

his           ของเขา

her          ของเธอ

its            ของมัน

our          ของพวกเรา

their        ของพวกเขา/ของพวกเธอ/ของพวกมัน

 

Advertisements

About the author

Sine

Sine

%d bloggers like this:
/* ]]> */