เรื่องอื่นๆ

การแสดง “คำอวยพร”

Written by Sine

สำหรับในภาษาไทยแล้ว เวลาที่เราต้องการมอบความหวังดีให้ใคร หรือต้องการอวยพรคนอื่น ด้วยการขึ้นต้นประโยคว่า “ขออวยพรให้” หรือ “ขอให้” แล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะอวยพร แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษก็มีเช่นกัน แต่ว่ามันมีด้วยกันหลายคำ ซึ่งเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันในบทความนี้

Have

เริ่มต้นกันที่ Have ซึ่งการใช้ในเรื่องของการ อวยพร นั้น จะมีการขึ้นต้นประโยคด้วย I hope และตามด้วยคำอวยพร ดังนี้

I hope you have + คำอวยพร (ฉันขอให้คุณ…)

ตัวอย่าง

I hope you have a good trip. (ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)

I hope you have lots of fun. (ขอให้สนุกมาก ๆ นะ)

หรือจะใช้การพูดสั้น ๆ โดยการใช้ have ก็แค่ทำการตัด “I hope” ทิ้ง ดังนี้

Have + คำอวยพร

Have a good trip. (ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ)

Have lots of fun. (ขอให้สนุกมาก ๆ นะ)

Wish

นอกจากคำว่า have แล้ว wish ก็อาจจะคำที่คนไทยเรานึกถึงกันมาที่สุด และใช่แล้ว ความหมายโดยนัยของคำว่า wish นั้น มีความหมายว่า “ขอให้” ซึ่งสามารถใช้ได้หลายแบบคือ “wish” และ “wishing” ดังนี้

I wish you + คำอวยพร. (ฉันขอให้คุณ…)

Wish you + คำอวยพร. (ขอให้คุณ…)

Wishing you + คำอวยพร. (ขอให้คุณ…)

I wish you a happy marriage. (ฉันขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตแต่งงาน)

Wish you all the best. (ขอให้เธอเจอสิ่งที่ดีที่สุด)

Wishing you a safe journey. (ขอให้คุณเดินทางปลอดภัย)

May

ในประโยคทั้วไป May แปลวว่า อาจจะ แต่คำว่า May นั้น สามารถนำมาใช้ในประโยคอวยพรได้เหมือนกัน ซึ่งมีความหมายว่า “ขอให้” หรือ “ของจง” เช่น

May success be with you. (ขอให้คุณประสบความสำเร็จ)

May god bless you. (ขอพระเจ้าจงอวยพรคุณ)

About the author

Sine