เรื่องอื่นๆ

การใช้คำปลอบใจ

Written by Sine

ในชีวิตประจำวัน นอกจากการแสดงความยินดี การแสดงเสียใจ อีกหนึ่งอย่างที่คนไทยเขามัจะใช้กัน หรือไม่บ้างครั้งเราก็จำเป็นจะต้องใช้ กับทุกคนที่กำลังต้องการกำลังใจ นั่นก็คือ คำปลอบใจ

ซึ่ง คำปลอบใจที่คนไทยมักจะใช้กัน ก็ได้แก่

ใจเย็น ๆ

Calm down.

Cool down.

ไม่เป็นไรนะ

It’s okay.

It’s all right.

มันจะต้องดีขึ้น

It’s going to be better.

มันต้องไม่เป็นไร

It’s going to be okay.

It’s going to be all right.

อย่าคิดมาก

Don’t worry about it.

Don’t worry.

สู้ๆ

Keep going!

Keep fighting!

เธอต้องทำได้

You can do it.

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

This too, shall pass.

ปล่อยมันไปเถอะ

Let it be.

About the author

Sine