ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้งาน verb to have (ภาคปัจจุบัน)

Written by Sine

verb to have เป็นกริยากลุ่มหนึ่งที่ใช้บอกว่า ปประธานมี verb to have เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีอยู่ 2 ตัวคือ  have และ has จะเลือกใช้ตัวไหนนั้นให้ดูที่ประธาน

 

About the author

Sine