ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ linking verbs หรือ กริยาเชื่อม

Sine
Written by Sine

linking verbs หรือในภาษาไทยเรานิยมเรียกกันว่า กริยาเชื่อม มีหน้าที่สมชื่อ เพราะ linking verbs ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างประธานกับคำนามหรือ adjectives เพื่อขยายประธาน ตัว linking verbs จะไม่มีความหมายเป็นการกระทำ เพราะหน้าที่ของ verb เหล่านี้ คือ ช่วยเน้นที่ประธานกับสิ่งที่มันทำหน้าที่เชื่อม

คำกริยาบางคำก็ทำได้ทั้ง 2 หน้าที่คือ เป็นได้ทั้งกริยาปกติ หรือ linking verbs ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ เช่น

About the author

Sine

Sine

Add Comment