ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ reflexive pronouns หรือ คำสรรพนามที่ใช้เน้นย้ำตัวตน

Written by Sine

ในภาษาอังกฤษมี pronouns อยู่กลุ่มหนึ่งที่ใช้เน้นย้ำตัวตนในทำนองว่า ด้วย…ของตัวเอง เช่น ด้วยตัวขอฉันเอง, ด้วยตัวของเขาเอง, ด้วยตัวของเธอเอง, ด้วยตัวของมันเอง เพื่อย้ำว่าประธานทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น

ฉันซ่อมหนังสือด้วยตัวของฉันเอง

แม่โชว์ฝีมือทำกับข้าวด้วยตัวเองเลย

อีกหนึ่งวิธีที่ใช้คือ ใช้ reflexive pronouns เป็นกรรมให้กับประโยคเมื่อประธานและกรรมคือคนคนเดียวกัน หรือสัตว์ตัวเดียวกัน หรือสิ่งสิ่งเดียวกัน เช่น

เคททำตัวเองหกล้ม

จิมดูตัวเองในกระจก

สรรพนามที่ใช้เน้นย้ำตัวตนนี้ ในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า reflexive pronouns ซึ่งมีอยู่ด้วยกันดังนี้

reflexive pronouns

I                ด้วยตัวฉันเอง                                        =   myself

You           ด้วยตัวคุณเอง                                       =   yourself

He             ด้วยตัวเขาเอง                                       =   himself

She           ด้วยตัวเธอเอง                                       =   herself

It              ด้วยตัวมันเอง                                        =   itself

We            ด้วยตัวพวกเราเอง (รูปพหูพจน์)            =  ourselves

You          ด้วยตัวพวกคุณเอง (รูปพหูพจน์)            =  yourselves

They        ด้วยตัวพวกเขาเอง (รูปพหูพจน์)            =  themselves

ตัวอย่าง

He hurt himself.

เขาทำตัวเองเจ็บตัว

My cat licks itself.

แมวของฉันมันจะเลียตัวมันเอง

I wrote it myself.

ฉันเขียนมันด้วยตัวเอง

About the author

Sine