ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ The นำหน้าคำนาม ที่รู้ว่าเป็นอันไหน

Written by Sine

สำหรับ The ที่ใช้นำหน้าคำนาม การใช้งาน The นั้น เป็นการพูดถึงคำนาม ของคนทั้ง 2 คน ที่พูดถึงคำนามว่า เป็นสิ่งไหน อันไหน ที่ไหน คนไหน ซึ่งแน่นอนว่า จำเป้นต้องใช้ The นำหน้า เพื่อแสดงความเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจง

ส่วนกรณีอื่นๆ ที่ต้องใช้ The นั้น  คำนามไหนที่จะกล่าวถึงเป็นครั้งแรก ก็ให้ใช้ a, an ต่อมาเมื่อจะกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีกครั้ง หรืออีกกี่ครั้งในเรื่องเดียวกัน คราวเดียวกัน ดังนั้น จะต้องเปลี่ยนจาก a, an มาเป็น The

ตัวอย่าง

เราจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่า เราเช่าอพาร์ตเมนที่เก่าและเล็ก มีแค่ 2 ชั้น

 

 

About the author

Sine