ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ The เพื่อบอกว่าเจ้าสิ่งนั้น มีเพียงสิ่งเดียวในโลก

Written by Sine

การใช้ The นอกจากจะใช้เพื่อเป็นการเฉพาะเจาะจงของ คำนามทั่วไปแล้ว ยังต้องใช้เพื่อเป็นการบอกคำนาม ที่มีเพียงสิ่งเดียว ชิ้นเดียว อันเดียวในโลก  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะต้องใช้ The นำหน้า

เช่น

About the author

Sine