Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

การใช้ wish เพื่ออวยพร แก่คนที่รัก

/
/
/
1660 Views

การใช้ wish อวยพร เราจะใช้รูปแบบโครงสร้าง I wish you + Noun/wish someone something เช่น I wish you a happy birthday. (เราจะไม่ใช้ I wish you are happy. แต่เราจะใช้ I hope you are happy.) มาดูตัวอย่างประโยคการใช้ wish อวยพร เพิ่มเติมอีกหน่อยนะคะ

เรามักจะใช้ I wish you luck/all the best/a happy birthday etc. ตัวอย่างเช่น

I wish you a happy birthday.

I wish you happiness! (ไม่ใช่ I wish you happy. นะคะ)
แปลว่าขอให้มีความสุข, ขออวยพรให้คุณมีความสุข

I wish you all the happiness in life.
แปลว่าขออวยพรให้ชีวิตคุณมีความสุขยิ่ง

I wish you luck!
แปลว่าโชคดีนะ, ขอให้คุณโชคดี

Wish you all the best
แปลว่า ขอให้คุณพบกับสิ่งที่ดีที่สุด

I wish you all the best success and happiness.
แปลว่า ขอให้คุณประสพความสำเร็จอย่างดีที่สุดและมีความสุข

I wish you good health and wealth.
แปลว่า ขอให้คุณมีสุขภาพดีและร่ำรวย

I wish you success in life.
แปลว่าขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

เราอาจใช้คำว่า Wishing แทน I wish ก็ได้นะคะ โดยใช้โครงสร้างเหมือนกับ wish ได้เลยค่ะ ตัวอย่างเช่น

Wishing you a happy birthday.
Wishing you happiness!
Wishing you all the best success and happiness.

ข้อควรระวัง เราจะไม่ใช้ wish you + verb อย่างเช่น
I wish you are happy.
แบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ ถ้าจะใช้โครงสร้างแบบนี้ให้ใช้คำว่า hope แทน wish ตัวอย่างเช่น

I hope you are happy.
I hope you are healthy and rich.
I hope you are successful in life.

ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้ wish อวยพร ต่อจากนี้ไปเพื่อนๆ ก็สามารถส่งคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ให้กับคนที่เพื่อนๆ รักได้อย่างสุขใจแล้วใช่มั๊ยคะ ขอให้เพื่อนๆ ประสพความสำเร็จและมีความสุขมากๆ นะคะ Wishing you all the best success and happiness.

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: