บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ขอรบกวน ขอขัดจังหวะ ขอทาง ภาษาอังกฤษจะใช้ว่าอย่างไร

Written by Sine

ในภาษาอังกฤษนั้นมีคำขอโทษต่างๆมากมายที่เราได้อ่านผันผ่านและเจอกันมาเยอะ แปลคำว่าขอโทษในภาษาอังกฤษที่เรามักจะใช้กันว่า Sorry นั้น บางทีมันก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่นกรณีขอรบกวนคนอื่น เช่น ขอรบกวนถามทางหน่อย ซึ่งใช้ในการขอทาน หรือขอขัดจังหวะเหมือนภาษาไทยที่เราจะพูดประมาญว่า ขอโทษนะคะ ห้องน้ำไปทางไหน, ขอโทษนะคะ ขอทางหน่อยค่ะ

ขอโทษนะครับ
Sorry.
ซอ’รี

I’m beg your pardon.
ไอ เบก ยัวร์ พาร์’เดิน

Excuse me.
อิคซฺคิวซ’ มี

Sorry, I don’t know what you are talking about?
ซอ’รี ไอ โดนทฺ โน วอท ยู อาร์ ทอร์ค’คิง อะเบาทฺ’
โทษทีนะ ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไร

Sorry for disturbing you.
ซอ’รี่ ฟอร์ ดิสเทิร์บ’บิง ยู
ขอโทษที่รบกวน

I beg your pardon.
ไอ เบก ยัวร์ พาร์’เดิน
ขอโทษที่ขัดจังหวะนะคะ

Excuse me for a while.
อิคซฺคิวซ’ มี
ขอตัวสักครู่นะครับ

Excuse me. what’s your name?
อิคซฺคิวซ’ มี วอชซฺ ยัวร์ เนม
โทษนะครับ คุณชื่ออะไร

Excuse me.
อิคซฺคิวซ’ มี
ขอทางหน่อยค่ะ

About the author

Sine