บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็นว่าชอบ/ไม่ชอบในการสนทนา 

Written by Sine

แน่นอนว่าเมื่อเรามีการแสดงความคิดเห็นแล้วเราก็ต้องมีการสอบถามความรู้สึกหรือความนิยมชมชอบกันบ้าง ว่าเวลาที่เราคุยถึงเรื่องนึงแต่ละคนมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบคอยตามความคิดเห็นของใครหรือเปล่าซึ่งถ้าจะถามถึงความ ว่าชอบหรือไม่ชอบ สนใจหรือไม่สนใจ ถ้าเราพูดในภาษาอังกฤษเราจำเป็นจะต้องตั้งคำถามโดยใช้คำว่า like ตัวอย่างเช่น 

Do you like to +  การกระทำ?
คุณชอบ … การกระทำ …มั้ย?

Do you like + คน/สิ่งต่าง ๆ?
คุณชอบ … คน/สิ่งต่าง ๆ …มั้ย?

Do you like to sing?
ดู ยู ไลคฺ ทู ซิง
คุณชอบร้องเพลงไหม? 

Do you like him?
ดู ยู ไลคฺ ฮิม
คุณชอบเขาไหม?

ส่วนเวลาที่คุณจะตอบคำถามนั้นก็สามารถใช้ได้ดังนี้

ถ้าจะตอบว่าเราชอบ ก็พูดว่า Yes, i do. เยส, ไอ ดู

แต่ถ้าไม่ชอบ ก็พูดว่า No, I don’t. โน, ไอ โดนทฺ

Do you like blue?
ดู ยู ไลคฺ บลู
คุณชอบสีฟ้ามั้ย?

Yes, i do.
เยส, ไอ ดู
ชอบสิ

No, I don’t.
โน, ไอ โดนทฺ
ไม่ล่ะ ฉันไม่ชอบหรอก

ฉันชอบ 

ถ้าไม่ได้ตอบคำถามแต่เป็นการพูดขึ้นมาเองในลักษณะที่เล่าสู่กันฟัง เราจะพูดว่า “I like…” ดังนี้ 
I like to +  การกระทำ
ฉันชอบ … การกระทำ

I like + คน/สิ่งต่าง ๆ
ฉันชอบ … คน/สิ่งต่าง ๆ

I like to read.
ไอ ไลคฺ ทู รีด
ฉันชอบอ่านหนังสือ 

I like dogs.
ไอ ไลคฺ ดอกซฺ
ฉันชอบหมา 

ฉันไม่ชอบ 

เช่นเดียวกันในกรณีที่เราต้องการพูดขึ้นมาลอยๆว่า “เราไม่ชอบ” โดยไม่ได้มีใครถาม เราจะสามารถพูดได้ดังนี้ 
I don’t like to +  การกระทำ
ฉันไม่ชอบ … การกระทำ

I don’t like + คน/สิ่งต่าง ๆ
ฉันไม่ชอบ … คน/สิ่งต่าง ๆ

I don’t like to sleep alone.
ไอ โดนทฺ ไลคฺ ทู สลีพ อะโลน’
ฉันไม่ชอบนอนคนเดียว

I don’t like cats.
ไอ โดนทฺ ไลคฺ แคทซฺ
ฉันไม่ชอบแมว 

About the author

Sine