Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

ความสำคัญของ TOEIC และคะแนนที่ต้องผ่าน

/
/
/
454 Views

TOEIC มีความสำคัญอย่างไร

หลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามในใจว่า TOEIC แล้วมีประโยชน์อย่างไร มีความสำคัญต่อชีวิตอย่างไร

ซึ่งคำตอบหลัก ๆ นั่นก็คือ ในปัจจุบันนี้ TOEIC เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในโลกของการทำงาน ซึ่งผู้สมัครที่มีผลคะแนน TOEIC อยู่ในระดับที่สูง ก็จะเป็นผู้สมัครที่ได้รับ พิจารณาคัดเลือกก่อน เนื่องจากผลสอบ TOEIC ถือว่ามีมาตราฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ไมว่าจะเป็น ธุรกิจการบิน การโรงแรม ดารท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนตร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติ ต่างก็ให้การยอมรับ และใช้ผลทดสอบจาก TOEIC ในการพิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อรับเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่การคัดเลือกพนักงานไปอบรมยังต่างประเทศ ตลอดจนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงสามารถบอกได้เลยว่า TOEIC ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย และการทำคะแนน TOEIC ได้สูง ๆ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ บางคนต้องสอบอยู่หลายครั้งกว่าจะได้คะแนนที่ตั้งไว้ แต่ถึงอย่าง การสอบหนึ่งครั้ง สามารถนำไปใช้ได้แค่ 2 ปี เท่านั้น

คะแนน TOEIC เท่าไหร่ จึงจะผ่าน

คะแนนสอบ TOEIC ไม่ได้ประเมินผู้เข้าสอบว่าสอบผ่านหรือสอบตก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เข้าสอบ ว่าต้องการนำไใช้เพื่อทำอะไร และสถาบันนั้น ๆ ตั้งเกณฑ์ว่า ค้องการความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เข้าสอบ ว่าอยู่ในระดับใด หาดผู้เข้าสอบไม่พอใจกับคะแนนที่ได้ ก็สามารถขอสอบใหม่ได้อีก แบบไม่มีจำนวนจำกัด เรียกได้ว่า สามารถสอบได้จนกว่าจะพอใจ เพียงแต่ต้องมีการเว้นระยะการสอบอย่างน้อย 5 วันปฎิทิน หลังจากวันสอบเดิม

ในการคำนวณคะแนน TOEIC นั้น จะเริ่มตั้งแต่ 10 คะแนน ไปจนถึง 990 คะแนน โดยจะแบ่งคะแนนสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฟัง 5 – 495 และ การอ่าน 5 – 495 ดังนั้น ถึงแม้ผู้เข้าสอบจะมึนงงกับข้อสอบมากแค่ไหน อย่างน้อย ๆ ก็สบายใจได้อย่างหนึ่งว่า ไม่มีทางได้ศูนย์คะแนนแน่นอน เพราะคะแนนต่ำสุดของการสอบ คือ 10 คะแนน และ คะแนนเต็ม 990 คะแนน

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: