ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ความหน้าปวดหัวของ Future Perfect Continuous Tense

Written by Sine

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense (Tense อนาคตสมบูรณ์กำลังทำ)

Future ฟิวเชอะ= อนาคต

Perfect เพอเฟ็คท= สมบูรณ์

Continuous คอนทินิวอัส= ต่อเนื่อง

ที่บอกว่าเป็น “อนาคตสมบูรณ์กำลังทำ” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตการณ์หนึ่งได้ทำมาแล้วระยะหนึ่ง และขณะนั้นก็กำลังทำอยู่ (เช่น ฉันคงจะกำลังทำอะไรบางอย่างเป็นเวลา…(นาที, ชั่วโมง, วัน, ปี…) เมื่อถึงเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง
I, You, He, She, It, We, They         will           have          been          eating

การย่อรูป
การย่อรูป ใช้หลักเดียวกันกับ Future Simple Tense ครับ ให้คง have been ไว้ และ have ไม่ต้องย่อเป็น ‘ve นะครับ

หลักการใช้
ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต ที่จะได้ทำไปแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง และกำลังทำอยู่ ไม่ต้องงงนะครับ เดี๋ยวดูตัวอย่างกันเลย

แบบมีเหตุการณ์เดียว ส่วนมากจะระบุเวลาในอนาคตด้วย เช่น
I will have been eating breakfast for 30 minutes at 8 o’clock tomorrow.
ฉันจะได้กำลังกินข้าวเช้าเป็นเวลา 30 นาทีแล้ว ณ เวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
หมายความว่า พรุ่งนี้ฉันจะเริ่มกินข้าวเช้าเวลา 7.30 นาฬิกา พอถึงเวลา 8 นาฬิกา ฉันก็กินข้าวมาแล้ว 30 นาที ถ้าคุณมา 8 โมงละก็ กับข้าวก็จะไม่เหลือแล้ว ฉะนั้นถ้าจะมาต้องมาก่อน 7 โมง
At 10 o’clock tomorrow, we will have been working on farm for two hours.
เวลา 10 นาฬิกาพรุ่งนี้ พวกเราจะได้กำลังทำงานในฟาร์ม เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว
หมายความว่า พรุ่งนี้ตอนเช้าเวล 10 นาฬิกา พวกเราก็จะได้ทำงานมาแล้ว 2 ชั่วโมง ถ้าคุณอยากมา 10 โมงก็ไม่ต้องแล้ว เพราะคงไม่มีอะไรให้ทำแล้ว


แบบมีสองเหตุการณ์(เหตุการณ์ที่ได้ดำเนินมาแล้วระยะหนึ่งใช้ Future Perfect Continuous อีกเหตุการณ์หนึ่งใช้ Present Simple)
You will have been waiting for two hours when the plane arrives.
คุณจะได้กำลังรอ เป็นเวลาสองชั่วโมง เมื่อเครื่องบินมาถึง
สมมติว่า พรุ่งนี้เวลา 10 โมง เครื่องบินจะมาถึง และ คุณต้องไปรับเพื่อนที่สนามบิน แล้วมีคนพูดอย่างนี้ หมายความว่าคุณจะต้องไปถึงสนามบินประมาณ 8 นาฬิกา (ช้ากว่านี้เขาไม่ให้เข้า) แล้วคุณต้องไปนั่งรอจนถึง 10 โมงนั่นแหละ
They will have been sleeping for three hours by the time their parents get home.
พวกเขาจะได้กำลังนอนหลับเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตอนที่พ่อแม่ของพวกเขามาถึง
หมายความว่า เมื่อพ่อแม่ของพวกเขามาถึงบ้าน พวกเขาก็ได้เข้านอน และหลับไปแล้ว 3 ชั่วโมง

About the author

Sine