คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ” Look ”  ที่ไม่ใช่แค่การมอง

Written by Rhoda

เพื่อนๆ รู้จักคำว่า Look กันใช่มั้ยคะ . ใช่แล้ว มันแปลว่า “มอง” แต่ถ้าเอาคำอื่นมาต่อกับ Look (Look+…..) มันจะไม่แปลว่ามองอย่างเดียวแล้วน่ะสิ จะมีคำไหนบ้างนะ มาลองดูไปพร้อมๆกันเลย

Look forward to something

หวังหรือรอบางสิ่งบางอย่าง

Look up somebody

ติดต่อกับใครสักคน

Look after somebody

คอยดู / ดูแลใครสักคน

Look into something

ค้นคว้าหรือศึกษาเกี่ยวกับบางอย่าง

Look for something

มองหาหรือค้นหาบางอย่าง

Look back

คิดเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมา

Look at something

มองไปที่บางสิ่งบางอย่าง

Look out

เตือน ระวัง

Look away

เบือนหน้าหนีหรือมองไปทางอื่น

Look over

มองดูเผินๆแต่ไม่ละเอียด /มองข้ามไป

Look down on / Look down upon

ดูถูกเหยียดหยาม

Look like

เหมือนกับ

เช่น He looks like a movie star. เขานี่เหมือนดาราภาพยนตร์เลย

 

About the author

Rhoda