ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ Modal verbs แต่ละตัว

Written by Sine

มาดูความหมายของ Modal verbs แต่ละตัวกันเลย

1. Can / Could
– ใช้บอกความสามารถ โดย can บอกความสามารถในปัจจุบัน และ could บอกความสามารถในอดีต เช่น

She can speak Spanish fluently.
เธอสามารถพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว
She could sing Japanese song when she was young.
เธอสามารถร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นได้ตอนที่เธอยังเด็ก
– ใช้แสดงการอนุญาต หรือการขออนุญาต หรือขอร้องอย่างสุภาพโดย could จะสุภาพกว่า can เช่น

You can sit here.
คุณนั่งตรงนี้ได้


Can I smoke here?
ผมสูบบุหรี่ตรงนี้ได้ไหม
Could you open the window?
คุณช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้มั๊ยครับ

2. Will / Would
– will ใช้ในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ในอนาคต ความตั้งใจ หรือ การให้คำมั่นสัญญาก็ได้ เช่น

The price of food will increase next year.
ราคาอาหารจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า


I’ll buy a bicycle for you next month.
เดือนหน้าฉันจะซื้อจักรยานให้คุณ
– would ใช้ในการขออนุญาต ขอร้องหรือเชื้อเชิญ เช่น

Would you pass the ketchup please?
ช่วยส่งซอสมะเขือให้หน่อยได้ไหมคะ
Would you mind waiting for me?
คุณรังเกียจไหมที่จะรอฉันไหม
3. may / might
– แปลว่า อาจจะ ใช้บอกความเป็นไปได้ในอนาคต เช่น

China may become a major economic power.
ประเทศจีนอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ
– May ใช้ในการขอร้องอย่างสุภาพได้ เช่น

May I come in please?
ผมขอเข้าไปได้ไหมครับ
4. must
– must แปลว่า ต้อง เช่น You must eat vegetable. คุณต้องกินผัก
– mustn’t เป็นการบอกข้อห้าม ว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ เช่น

You mustn’t park here. คุณห้ามจอดรถที่นี่
5. shall / should
– shall ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ หรือ การเสนอแนะ ชี้แนะ เช่น

Shall I help you with your luggage?
ให้ผมช่วยขนกระเป๋าให้ไหมครับ
– Should แปลว่า ควรจะ คือการให้คำแนะนำ เช่น

I think we should stay at this hotel.
ฉันว่าเราควรจะพักที่โรงแรงนี้แหละ

About the author

Sine