คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างของวันหยุด

Written by Rhoda

Weekend

วันหยุดสุดสัปดาห์

Holiday

วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดเทศกาล

Vacation

วันหยุดพักร้อน, วันหยุดพักผ่อนยาว

(British English จะใช้คำว่า Holiday สำหรับ วันหยุดพักผ่อนยาว)

Day off

วันหยุดงาน

About the author

Rhoda