เรื่องอื่นๆ

คำกริยาในภาษาอังกฤษ มี 2 ชนิด

Written by Sine

การสร้างประโยคไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไร แน่นอนว่า ในประโยคนั้น จะต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนพื้นฐาน นั่นก็คือ ประธาน + กริยา + กรรม

ซึ่งสำหรับประธานและกรรมนั้น ก็คือการนำ ชนิดของคำ ในส่วนของคำนามมาใช้ ซึ่งเรื่องของคำนามนั้น เราได้กล่าวไปแล้ว แต่ที่เราจะมากล่าวกันในวันนี้ นั่นก็คือ ส่วนตรงกลางของประโยค และแน่นอนว่า มีความสำคัญอย่างมาก นั่นก็คือ กริยา

คำกริยาหรือ Verb นั้น คือ คำที่ใช้บ่งบอกถึงการกระทำหรือการแสดงของคำนาม เช่น มอง look, วิ่ง run, นอนหลับ sleep เป็นต้น

แต่ในส่วนของคำนามนี้ ก็อย่างที่เราบอกไปบนหัวข้อ คือ คำกริยา สามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ อกรรมกริยา และ สกรรมกริยา

1. อกรรมกริยา (Intransitive Verb) คือ คำกริยาที่แสดงอาการอะไรออกมาแล้วเข้าใจโดนทันที และไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับ เช่น She run. เธอวิ่ง He sleep. เขานอนหลับ

Portrait of woman seated on a bench, eating a cereal bar with a towel around the neck at the park

2. สกรรมกริยา (Transitive Verb) คือ คำกริยาที่แสดงอาการแล้ว จะต้องมีกรรมมาต่อท้าย หรือ รองรับกริยานั้น ๆ ที่ประธานทำ เช่น

She eats. เธอกิน ถ้าพูดแค่นี้ ก็จะเป็นที่สงสัยต่อว่า เธอกินอะไร แน่นอนว่า ประโยคแบบนี้ จำเป็นต้องมีกรรม หรือ Object มารองรับ ดังตัวอย่าง

She eats snack. เธอกินขนม หรือ He kicks the bucket. เขาเตะตะกร้า เป็นต้น

About the author

Sine