คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำขึ้นต้นประโยคยอดฮิต

Written by Rhoda

Just so you know.

 แค่อยากให้รู้ไว้

By the way. 

อ้อใช่…. /อ้อ อีกเรื่องหนึ่ง….

For your information.

แจ้งเพื่อทราบ

Well.

เอาล่ะ / คืองี้นะ

Anyway. 

ว่าแต่ว่า

About the author

Rhoda