คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำที่ชอบเขียนสลับบ่อยๆ

Written by Rhoda

Angel (n.)  –  นางฟ้า

Ex. She’s an angel.  เธอคือนางฟ้า

Angle (n.)  –  มุม

Ex. A triangle has three angles. สามเหลี่ยมมีมุมอยู่สามมุม

 

Fun (adj.)  –  สนุก

Ex. It’s fun.  มันสนุกจัง

Funny (adj.)  –  ตลก

Ex. It’s funny.  มันตลกจัง

 

Everyday (adj.)  –  ประจำวัน/ซึ่งทำทุกวัน

Ex. This is my everyday life.  นี่คือชีวิตประจำวันของฉัน

Every day (adv.)  –  ทุกๆวัน (each day)

Ex. I eat rice every day.  ฉันกินข้าวทุกวัน

 

Excited (adj.)  –  ตื่นเต้น

Ex. I’m excited.  ฉันตื่นเต้น

Exciting (adj.)  –  น่าตื่นเต้น

Ex. It’s exciting.  มันน่าตื่นเต้น

 

Bored (adj.)  –  เบื่อ

Ex. I’m bored.  ฉันเบื่อ

Boring (adj.)  –  น่าเบื่อ

Ex. He’s boring.  เขาน่าเบื่อ

 

Lose (v.)  –  แพ้, สูญเสีย, ทำหาย

Ex. I love to wear a loose shirt.  ฉันชอบใส่เสื้อหลวมๆ

Loose (adj.)  –  หลวม

Ex. I don’t want to lose you. ฉันไม่อยากเสียเธอไป

 

interested (adj.)  –  รู้สึกสนใจ

Ex. I’m interested in music.  ฉันสนใจเกี่ยวกับด้านดนตรี 

interesting  (adj.)  – น่าสนใจ

Ex. English is interesting.  ภาษาอังกฤษน่าสนใจ

 

Wake up  –  ลืมตาตื่นนอน

Ex. I usually wake up at 6 a.m.  ฉันมักจะตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า

Get up.  –  ลุกขึ้น

Ex. you are sitting on my chair. Get up dude!  แกนั่งเก้าอี้ชั้นอยู่นะ ลุกเลยย!

 

Home  –  บ้านที่เรากินอยู่ มีความผูกพันทางใจ

Ex. A house is made of brick and stone.  บ้านสร้างด้วยอิฐและหิน

House  – บ้านเป็นหลัง ไม่มีความผูกพันทางใจ

Ex. My home is made of love alone.  บ้านของฉันสร้างด้วยความรักล้วนๆ

About the author

Rhoda