คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำที่มักอ่าน-เขียนสับสน

Written by Rhoda

though (โธ    :   แม้ว่า

thought (ธอท)    :   ความคิด

through (ธรู)    :   ผ่าน

thorough (เธอโร)    :    ละเอียด

throughout (ธรูเอาท   :   โดยตลอด

About the author

Rhoda