คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำที่มักใช้ผิดบ่อย

Written by Rhoda

ไม่เป็นไร

Never mind : ช่างเถอะ/ลืมมันไปซะ

Your welcome :  ด้วยความยินดี

 

เล่นอินเตอร์เน็ต

Play the internet

Surf the internet

* play ใช้กับเล่น เช่น play tennis, play game.

 

สถานที่ออกกำลังกาย

Fitness : สมรรถภาพทางร่างกาย

Gym :  สถานที่ออกกำลังกาย

 

เช็คบิล (เรียกเก็บเงิน)

Check bill

Bill please

* ควรเลือกใช้เพียง Check please หรือ Bill please เท่านั้น

 

ปิดไฟ

Close the light

Turn off the light

* close แปลว่า ปิด ใช้กับประตู หน้าต่าง เช่น ปิดทางไม่ให้คนผ่าน ปิดไม่ให้อากาศเข้า

 

โอเว่อร์(เกินจริง)

Over

* ถ้าพูดว่า หล่อนดูโอเวอร์ บางครั้งได้ยินว่า  She is over. ซึ่งไม่ใช้กันในภาษาอังกฤษ

Exaggerate

เช่น He always exaggerates about his skills.

เขาพูดโอเวอร์ตลอดเกี่ยวกับทักษะของเขา

 

ไม่มี

No have

I don’t have

* No have ไม่ใช้ในภาษาอังกฤษ

 

ไฮโซ(หรูหรา)

Hi-so

Hi-class(Classy) หรูหรา มีระดับ

*คำว่า ไฮโซ มาจากคำว่า high society ที่แปลว่า upper class หรือ ชนชั้นสูง จะไม่ใช้ในภาษาอังกฤษ แต่จะใช้คำว่า high-class/classy

 

นักศึกษาปี1

Fresh สดชื่น

Freshman นักศึกษาปี1

* Freshman (เรียกแบบ American)  –   Fresher (เรียกแบบ British)

About the author

Rhoda