ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำนามซ้อน อีกหนึ่งหน้าที่ของคำนาม

Written by Sine

คำนามซ้อน หน้าที่ของคำนามอีกอย่างหนึ่งพี่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือ การทำหน้าที่เป็นคำนามซ้อน เช่น ทอม ประธานกรรมการลดค่าครองชีพไม่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นภาคขยาย predicate คือมีคำว่า มี เป็นกริยา และความรู้ เป็นกรรม นอกนั้นเป็นคำประกอบ ส่วนคำ ประธานกรรมการลดค่าครองชีพ เป็นคำนาม ทำหน้าที่บ่งบอกว่า ประธานของประโยคนั้นเป็นใคร และอีกนัยหนึ่งก็คือ ขยายประธานของประโยคให้ได้ความชัดเจนขึ้นนั่นเอง เช่นนี้ คำ ประธานกรรมการลดค่าครองชีพ เป็น Noun

In apposition  ในภาษาอังกฤษและระหว่างนามข้างหน้ากับนามที่ไปซ้อนจะต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) คั่น และการซ้อนนี้แยกออกเป็น 2 กรณีคือ

1 ซ้อนในส่วนที่เป็นประธานของประโยค Noun in Subjective Aposition ให้วางไว้หลังประธานตัวนั้นเช่น 

Mr.Jim, my brother, is a sailor.

จิมพี่ชายของฉันเป็นทหารเรือ

My friend, Captain Smith, is good

เพื่อนของฉันร้อยเอกสมิตเป็นคนดี

My brother และ Captain Smith เป็นคำนามทั้งนั้น แต่ในที่มีนำมาใช้ทำหน้าที่สอนนามที่อยู่ข้างหน้าคือ  Mr.Jim และ My friend

2 ซ้อนในส่วนที่เป็นกรรมในประโยค (Noun in Objective Apposition) ให้วางไว้หลังกรรมตัวนั้นเช่น 

We respect our teacher, Mr. James.

เราเคารพครูของเราคุณเจมส์ 

Do you want to see Patcharapa, your favorite actress?

คุณต้องการพบพัชราภานักแสดงหญิงที่คุณชื่นชอบไหม 

Mr. James และ actress ทั้ง 2 คำเป็นนาม แต่ในที่มีนำมาใช้ทำนาทีนามซ้อนกรรมที่อยู่ข้างหน้า

About the author

Sine