เรื่องอื่นๆ

คำนำหน้านามพหูพจน์

Written by Sine

อย่าที่เป็นที่ทราบดีว่า ในภาษาอังกฤษนั้น คำนามจำเป็นจะต้องมีคำนำหน้า แต่เชื่อเราเถอะว่า a, an นั้น ไม่สามารถที่จะนำไปเติมที่ด้านหน้า คำนามที่เป็นพหูพจน์ได้ เรียกได้ว่า หากเป็นคำนามพหูพจน์ทั่ว ๆ ไป คน สัตว์ สิ่งของ ที่เราพูดถึงทั่ว ๆ ไป ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใส่คำนำหน้า แต่หากคำนามนั้น มีการเฉพาะเจาะจงลงไป ว่า เป็นอันนั้น เป็นอันนี้ แน่นอนว่า สิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงนั้น จะต้องเป็นอันเดียว ซึ่งสามารถใส่ the เพื่อเป็นเฉพาะเจาะจงได้

เช่น

ประธานที่เป็นเอกพจน์ ประธานที่เป็นพนูพจน์
A dog runs.
สุนัขตัวหนึ่งวิ่ง

A boy kills a snake.
เด็กชายคนหนึ่งฆ่างูตัวหนึ่ง
Dogs run.
สุนันหลายตัววิ่ง

boys kill snakes.
เด็กชายหลายคนฆ่างูหลายตัว

About the author

Sine