คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำย่อภาษาอังกฤษที่พบบ่อย

Written by Rhoda

L O L  =  laugh out loud

หัวเราะดัง

B T W  =  by the way

อย่างไรก็ดี

O M G  =  oh! My god

โอ้! พระเจ้า

R I P  =  rest in peace

ขอให้สู่สุขคติ

I D K  =  I don’t know

ฉันไม่รู้

T C  =  take care

ดูแลตัวเองนะ

P L S  =  please

ได้โปรด

W T H  =  what the f**k

เป็น***ไร

J K  =  just kidding

ล้อเล่น

XOXO  =  hugs and kisses 

รักนะจุ๊บๆ

About the author

Rhoda