คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย At

Written by Rhoda

At times

 บางครั้ง

At hand

ใกล้จะถึง(เวลา ระยทาง)

At heart

ในใจ

At once

ทันที

At length

ในที่สุด

At a profit

เป็นประโยชน์

At present

ขณะนี้

At all cost

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

At war

อยู่ในภาวะสงคราม

At a pinch

ถ้าจำเป็นจริงๆ

At ease

ในสภาวะที่สบาย ผ่อนคลาย

At rest

ในสภาวะสงบนิ่ง

About the author

Rhoda