คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Fall

Written by Rhoda

Fall for   –   ตกหลุมรัก

Fall out    –   ทะเลาะ

Fall about    –   ขำก๊าก

Fall apart   –   แยกทาง

Fall over    –   หงายหลัง, สะดุด,ล้มลง

Fall through    –   ล้มเหลว

Fall off    –   ลดลง

Fall short    –    ไม่เป็นตามที่คาด

Fall over backwards   –    ทําให้พอใจ

About the author

Rhoda