คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Push

Written by Rhoda

push on = ทำต่อ

push in = แซงคิว

push back = ล่าช้า

push out = บังคับให้ลาออก

push around = หยาบคายใส่

push ahead = ทำ ต่อให้มีอุปสรรค 

push it = มากไป

About the author

Rhoda