คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยRun

Written by Rhoda
run away  –  วิ่งหนี 
run out of   –   หมด
run for   –  ลงเลือกตั้ง
run into   –  บังเอิญเจอ
run over  –  ทับ
run down   –   เหนื่อยโทรม
run a business   –  ทำธุรกิจ
run up  –  เพิ่มขึ้น
run up against  –  พบกับอุปสรรค

About the author

Rhoda