คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่คล้ายกัน ชวนสับสนบ่อย

Written by Rhoda
Recipt    หริ-ซี๊ท    ใบเสร็จ

Receive    หริ-ซี๊ฝ    ได้รับ

Terrific   เถอะ-ริ้ฟ-ฝิก  ยอดเยี่ยม

Terrified  เถ๊-ริ-ฟายดฺ   รู้สึกกลัว

Awful   อ๊อ-ฝุ่ล    แย่, เลวร้าย

Awesome   อ๊อ-เสิ่ม   เจ๋ง, เยี่ยม

Dessert    ดิ-เซิ้รฺท   ของหวาน

Desert   เด้ส-เสิรฺท   ทะเลมราย

Suit    ซู้ท    สูท/เหมาะสม

Suite   สวี้ท    ห้องชุด

About the author

Rhoda