คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่มักเขียนผิด-อ่านผิดบ่อย

Written by Rhoda

Massage (เมอ-ซาฌ)   :    นวด 

Message (เม-ซิดฌ์)   :   ข้อความ

Messeur (แม-เซอร์)    :   หมอนวด

Messenger (เม-ซิน-เจอร์)   :   คนส่งเอกสาร

About the author

Rhoda