คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามที่ใช่บ่อยในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

Late (สาย)     —     Early (เช้า)

Sad (เสียใจ)    —    Happy (มีความสุข)

Long (ยาว)    —    Short (สั้น)

Rich (รวย)    —    Poor (จน)

Dark (มืด)    —    Bright (สว่าง)

Careful (ระมัดระวัง)    —    Careless (ประมาท)

Expensive (แพง)    —   Cheap (ถูก)

Helpful (ช่วยเหลือ)    —    Helpless (ไร้ที่พึ่ง)

Useful (มีประโยชน์)    —    Useless (ไร้ประโยชน์)

Difficult (ยาก)    —    Easy (ง่าย)

About the author

Rhoda